Stichting Minkema College | Home

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid levert informatie om te kunnen sturen. Het is doelgericht, cyclisch, systematisch en integraal en van iedereen. De centrale vraag van ons kwaliteitsbeleid is: doen we als Minkema College wat we beloven? Waar dat zo is, borgen en verankeren we dat in ons beleid. Waar dat niet zo is, vragen we ons af wat we moeten verbeteren of veranderen. Dat doen we aan de hand van vijf vragen:

  • Doen we de goede dingen?
  • Doen we ze goed?
  • Hoe weten we dat?
  • Wat zeggen anderen ervan?
  • Wat gaan we doen (verbeteren of borgen)?

Open
Het Minkema College wil een open organisatie zijn. Dat betekent onder andere dat wij de mening van ouders, leerlingen en medewerkers belangrijk vinden. Wij overleggen met personeel in de personeelsraad, ouders in de ouderraden en leerlingen in de leerlingenraden. Daarnaast laten we alle mensen die belang hebben bij onze scholen, door C&T/Kwaliteitscholen.nl ondervragen over hun ervaringen. Aan deze onderzoeken nemen meerdere scholen deel, zodat we onze uitslagen kunnen vergelijken met het gemiddelde van andere scholen. Dit biedt ons inzicht in onze sterke en zwakke punten.

Transparant
Wij zijn ook transparant over onze resultaten. Kijk voor meer informatie op de pagina Vensters VO of op de schoolpagina’s:‘Over Mink > kwaliteit’ en ‘Over Stein > opbrengsten’.